Fødestedskriterie nej tak

I starten af vores koalitionsperiode i 2021 var Inuit Ataqatigiit meget klare i deres modstand mod Inuit i Grønland får deres egen identitet tilbage[1]. Faktisk var deres formand, der samtidig er formand for Naalakkersuisut, ude og dementere[2] at man skulle følge bilag 7 til selvstyreloven[3].

 

Ironisk nok bestemte ”Inuit” Ataqatigiit i deres principprogram ugen efter, at:

”Arktiske folk er forfædre til det grønlandske folk og derfor værner vi om vores arktiske identitet og værdier. Vi ønsker at styrke vor identitet, men også vores internationale identitet.”[4]

Desværre magter de ikke længere at tage ordet ”Inuit” i deres mund, når de skal forsvare Inuit rettigheder.

 

Nu skal det ikke kun være en kritik af IA´s fornægtelse af deres rødder, men også at give plads til lidt ros.
På trods af ”Inuit” Ataqatigiit i Inatsisartut og Naalakkersuisut nægter en grønlandsk identitet, baseret på internationale love samt selvstyreloven, så kan vi nu se at IA ønsker at effektuere ændringer for Grønland dikteret fra Danmark i stedet. Man ønsker at udvaske Inuit-identiteten og i stedet genindføre fødestedskriteriet. IA ønsker at basere ”den nationale identitetsfølelse” på fødested, og spørger den danske Justitsminister om ”ministeren vil gøre det muligt, at Grønland angives som fødested i det grønlandske nationalitetspas[5]

IA er trods alt kommet et skridt videre fra at begrænse Inuit til at være danske statsborgere, og forstår nu at det er vigtigt med vores egen identitet.

 

Fra Naleraq er vi klar med ros for at man har taget første skridt, og vælger at overse tankegangen fra 1700-tallet[6] der ligger bag deres rationale. Og på trods af IA til stadighed forsøger at underminere selvstyreloven[7], blandt andet med at ville genindføre Grønlandsministeriet[8], og på trods af deres berøringsangst for det grønlandske folks identitet, så ser det ud til man nu er kommet lidt videre. Det er jo ligefrem en dialogpris værdig.

 

Fra Naleraq har vi gentagne gange forsøgt at beskytte den unikke Inuit identitet herhjemme, i tråd med blandt andet bilag 7 i Selvstyrekommissionen[9], ILO-169[10] såvel som UNDRIP[11]. Og derfor ønsker vi at bidrage til den fælles forståelse, der på trods af dialogkaffe tilsyneladende stadig mangler.
Så derfor vil vi ikke henvise til ovenstående, men ønske at man også tager hånd om de børn der fødes i Danmark og andre lande, af grønlandske studerende eller rejsende.
I Danmark[12] er sikret danske statsborgerskab ved fødslen, uagtet hvor man er født, så giver det nogle udfordringer hvis IA ønsker at udelukke grønlændere født i Danmark fra den ”Nationale identitetsfølelse”.
Når IA ikke ønsker at følge andre landes eksempel om slægtsskab[13], vil det give problemer med forældre der er grønlandske, mens deres barn ikke må være grønlandsk hvis det er født udenfor Grønland, på grund af IA´s ønske om at genindføre fødestedskriteriet.

 

Nogle er måske ikke klar over vi er i det 21. århundrede når det drejer sig om Grønland[14], og tror medlemmer af folketinget forhandler på vegne af Grønland.
At dette ikke kun underminerer Selvstyrelovens præambel men også direkte er i strid blandt andet med §17 og §18, må tilskrives uvidenhed.
Men som alle er klar over, så fritager uvidenhed ikke for ansvar.

 

Så spørgsmålet er om det er Inuit Ataqatigiit Danmark, Naalakkersuisut eller deres Inatsisartut gruppe vi skal starte forfra med samtalerne om, for at vi herhjemme kan komme videre med ”den nationale identitetsfølelse” de ikke ønskede i første omgang.
Fra Naleraq takker vi i hvert fald nej tak til at genindføre fødestedskriteriet og ønsker fortsat at følge menneskerettighederne for identitet, som allerede udlagt i UNDRIP og ILO-169.

 

Pele Broberg
Formand
Naleraq

[1] https://knr.gl/da/nyheder/aaja-chemnitz-larsen-pele-brobergs-udtalelser-skader-gr%C3%B8nland

[2] https://knr.gl/da/nyheder/mut%C3%A9-b-egede-dementerer-pele-brobergs-udtalelser-om-opdelt-stemmeret

[3] https://naleraq.gl/wp-content/uploads/2023/03/Bilag-7-det-gronlandske-folk.pdf

[4] https://ia.gl/wp-content/uploads/2022/05/IA-principprogram_2021-24_DA-1.pdf

[5] https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/gru/spm/23/index.htm

[6] https://denstoredanske.lex.dk/f%C3%B8destedskriteriet

[7] https://sermitsiaq.ag/node/231406

[8] https://knr.gl/da/nyheder/inuit-ataqatigiit-vil-have-en-arktisk-minister

[9] https://naleraq.gl/wp-content/uploads/2023/03/Bilag-7-det-gronlandske-folk.pdf

[10] https://naleraq.gl/da/inuit/ilo-169/

[11] https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_danish.pdf

[12] https://uim.dk/statsborgerskab/danske-statsborgere/automatisk-erhvervelse-af-dansk-statsborgerskab/

[13] https://uim.dk/statsborgerskab/danske-statsborgere/dokumentation-for-slaegtskab-ved-dna-undersoegelse/

[14] https://sermitsiaq.ag/motzfeldt-roser-forsvarsforhandlinger

Scroll to Top