Til alle danske elever

Mange tak for alle jeres henvendelser om Grønlands selvstændighed, udenrigspolitik med mere.

Som et politisk parti i Grønland vil vi tage jeres henvendelser om oplysninger til efterretning. Det betyder at vi vil se om vi har behov for at målrette flere oplysninger på vores hjemmeside det danske publikum.

Vi forstår jeres behov for mere viden, men vil samtidig benytte lejligheden til at forklare nogle meget grundliggende fakta.

Hvis man er oprigtig interesseret i Inuit og måden vi er blevet behandlet på de sidste 300 år, så findes der meget litteratur om dette. Men hvis man primært er interesseret i tiden efter 1953, så vil vi på det kraftigste anbefale at man starter med at læse Anne Kirstine Hermann´s bog: Imperiets børn.

Her vil i få et indblik i hvorledes Danmark annekterede Grønland ved sin grundlovsændring i 1953.

Dernæst kan vi anbefale at læse FN-1514[1], og måske især bide mærke i følgende sætning:
” 3. Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as a pretext for delaying independence.”

Naleraq gik til valg i 2018 på at indgå i en ”Free Association” med Danmark.
Dette er endnu et afkoloniserings instrument vedtaget af FN[2], og som også står som en mulighed i Selvstyrelovens[3] bemærkning 10.1[4].

Samtidig har Wladyslaw Czaplinski skrevet om afkolonisering og nationalitet, som vi også har lagt på vores hjemmeside[5] (engelsk). Den hænger meget godt sammen med det danske udenrigsministeriums notat, der er bilag 7 i Grønlandsk-Dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland[6]. Den kan også findes på vores hjemmeside.

Den danske stat har ovenikøbet tilsluttet sig ILO-169[7] og har i den forbindelse udtalt at:
” I Danmark findes der kun et indfødt folk i konvention nr. 169’s betydning. Det drejer sig om den oprindelige befolkning i Grønland eller Inuit.”[8]
Og i 2007 tilsluttede såvel den danske stat og Grønlands Hjemmestyre sig ellers UNDRIP[9], hvor det er værd at bemærke at man den dag i dag endnu ikke har en identitet for Inuit ved lov, men er henvist til at være danske statsborgere. Det er den eneste identitet de andre grønlandske partier ønsker at have, hvorfor man ikke kan effektuere Selvstyreloven, hvor der i præamblen ellers fint står:
” I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse”

Så tilbage til annekteringen i 1953, kan vi tydeligt se at man altid har vidst hvem der var Inuit, når man skulle tvangsfjerne dem, give dem spiral for at spare den danske stat penge og tvangsfjerne deres børn. Så Danmark har aldrig nogen problemer med at krænke deres rettigheder, men når det gælder håndhævelsen ja så er det straks en anden sag.

Hvorfor bliver disse forhold så taget op?

Jo vi kan se at Færøerne, der aldrig har været en koloni af Danmark, også har forsøgt at have en fredelig dialog med Danmark om deres selvstændighed.
Der førte man en offentlig debat om måden det skulle ske på, og man blev enige om at man skulle fortsætte bloktilskuddet i 15 år, før man ville vælge selvstændighed.
I det såkaldte ”rigsfællesskabs navn” viste Danmark sig knap så ”fælles” og valgte i stedet for at sætte Færøerne fri, at benytte sig af deres krav om 15 års bloktilskud, kun at ville give 4 års bloktilskud.
Da man på den måde kunne undergrave deres ønske om selvstændighed, fik man bekvemt brugt de offentlige informationer imod Færøerne.

Naleraq har foreslået forskellige muligheder, men vil aldrig gentage Færingenes fejl med at oplyse Danmark om vores eventuelle svage sider, i forbindelse med selvstændighed. Den tillid findes ikke til Danmark.

Derfor har Naleraq en plan for Selvstændighed i form af Free Association såvel som flere varianter inklusiv fuld uafhængig stat.
Her er det dog vigtigt at huske på at det fra vores side fortsat er et ønske om en forsvarsaftale med USA i alle selvstændighedsscenarierne. Den har vi ingen problemer med at melde ud, da vi offentligt har ønsket samme ordning som Island, hvor man er medlem af NATO uden eget militær.

Fra Naleraq takker vi meget for jeres interesse for hvad vi vil i fremtiden, og er sikker på der nok skal være en form for samarbejde i fremtiden, mellem republikken Grønland og Kongeriget.

Med venlig hilsen

Pele Broberg
Formand, Naleraq

[1] https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples

[2] https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/153/15/pdf/nr015315.pdf?token=ZOqd6YsejPulzFk8kN&fe=true

[3] https://nalunaarutit.gl/-/media/lovfiler/2009/rigslovgivning/forslag-til-lov-om-groenlands-selvstyre_som-fremsat_folketinget_da.pdf

[4] Side 48/78

[5] https://naleraq.gl/wp-content/uploads/2023/03/Nationality.pdf

[6] https://nalunaarutit.gl/-/media/lovfiler/2009/rigslovgivning/groenlandskdansk-selvstyrekommissions-betaenkning-nr-1497-af-2008-om-selvstyre-i-groenlandda.pdf

[7] https://naleraq.gl/da/inuit/ilo-169/

[8] https://naleraq.gl/da/inuit/ilo-169-danske-stat/

[9] https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_danish.pdf

 

Scroll to Top