Alderdom

Alderdom

Efter et langt arbejdsliv, bør vi se frem til en værdig alderdom. De fleste foretrækker at bo hjemme indtil de ikke kan klare sig selv og må flytte på alderdomshjem. Her er det vigtigt, at kommunen yder en god støtte og vejledning til hvilke serviceydelser kommunen kan tilbyde. Det skaber er en god forventningsafstemning mellem den ældre, familien og kommunen.

Kommunen har også et ansvar for at sikre, at der er en vis andel af ældre- og plejeboliger samt handicapvenlige boliger med gode adgangsforhold til de gangbesværede. Det medfølger frigivelse af boliger, som andre borgere kan overtage, når de ældre flytter over i en ældrebolig eller på alderdomshjem.

Naleraq ønsker at sikre en positiv aktivering af pensionister og ældre. Nogle byer og bosteder er gode til at organisere ældreforeninger, som er med til at koordinere og arrangere for- skellige aktiviteter i deres nærmiljø. Naleraq ønsker at sikre et godt samarbejde med ældreforeningerne, som kan give menings- fulde aktiviteter og ska- be fællesskaber som hjælper de ældre med at løse fælles udford- ringer.

Scroll to Top