Bolig

Bolig

En god og sund bolig er kernen i en enhver borgers liv, og det gør sig gældende for familier, for unge og gamle. Der er borgere som er i stand til at forsyne sig selv med en bolig, og så er der dem der har udfordringer med at anskaffe sig selv bolig. Kommunen har et ansvar overfor begge grupper.

De borgere som har ressourcer til at anskaffe sig selv en bolig, og som ønsker at bygge deres egen bolig, skal sikres tilstrækkeligebyggearealer til formålet. Kommuner har ofte udfordringer med at sikre tilstrækkeligt arealer som er byggemodnet, det er et forhold, som Naleraq ønsker at prioritere.

For de borgere der ikke kan anskaffe sig egen bo- lig, har kommunen et ansvar for at sikre, -der skal prioriteres offentlige byggerier med tidssvarende boliger af god kvalitet. Der skal desuden skabes mulighed for at overtage ejerskabet af en bolig, for de borgere som i årevis har boet til leje i en offentlig lejlighed. Som ordningen er i dag, er der masser af borgere som har boet i en offent- lig lejlighed i 30 år, uden for eks. at eje noget så småt som dørhåndtaget til lejligheden.

Mange gange drejer det sig om en bolig, der ikke har kostet det offentlige noget – efter- som at det var noget der i sin tid blev tildelt Grønlands Hjemmestyre. Naleraq ønsker at lave en ordning hvor langtidslejerne får tildelt deres bolig – de skal ikke købe en bolig de i forvejen har betalt 30 års husleje for.

Kommunerne har også et ansvar for at sikre at ek- sisterende boliger også bliver renoveret med jævne mellemrum, så boligerne stadig er gode og sunde at bo i. Der er et generelt pres på at få en passende bolig. Derfor vil Naleraq have klarlagt hvilke borgere der skal have ret til en bolig fra det offentlige. Halvvejshuse, beskyt- tede ungdomsboliger og boliger til vores svagest stillede bør være i fokus.

Rigtig mange har blot brug for en hjælpende hånd, for at tage aktivt del i vores fælles samfund. Naleraq mener at Selvbyg- gerordningen for yderdistrikter og bygder skal genindføres, med en tidssvarende finansieringsordning. Ved aktivt at sørge for, atborgerne får tag over hovedet, kan vi sikre dem et tryggere liv.

Scroll to Top