Kulturliv og Fritidsliv

Kulturliv og Fritidsliv

Rammerne for et godt kulturliv- og udbud i byer og bygder skal sikres på lige fod med adgang til sportsfaciliteter, som ofte er det naturlige omdrejningspunkt for fritidslivet. Sammenhæn- gen mellem en sund krop og et godt sind er væsentligt for at vi trives i vores hverdag. Derfor skal der i højere grad etableres faciliteter for et rigt kulturliv – såvel som sport faciliteter. For vi er tjent med et lokalsamfund hvor borgerne udstråler harmoni, i både krop og sjæl.

Naleraq forstår at et rigt kulturliv skaber rammer for den frie tanke og den kritiske røst i samfundet. Det fordrer til eftertænk- somhed, samt et innovativt og levende kulturliv, som kommer borgerne og samfundet til gode. Kunstnerne er de som oftest skaber de nødvendige debatter i samfundet og de skal i højere grad tildeles en platform som engagerer lokalsamfundet. Det inspirerer flere borgere til at tage del i flere samfundsdebatter som er nødvendige for at opnå et velfungerende demokrati.

Et aktivt fritidsliv tilsammen med et rigt kulturliv vil sikre et spændende fritidsliv til borgerne. Vi skal se mere helhedsorien- teret på de tilbud kommunerne giver deres borgerne. Et fritids- liv hvor krop og sind er i fokus forebygger de livsstilssygdomme, som det moderne liv fører med sig.

Naleraq mener at en god dialog imellem kommunen og erhvervs- livet er afgørende for at erhvervsområdet trives. Derfor er det vigtigt at etablere en afdeling under kommunen som ivaretager en løbende kontakt med repræsentanter fra Erhvervslivet. Det er kommunens opgave at understøtte det eksisterende erhvervsliv, så grundlaget for deres trivsel og eksistens sikres.

Ofte er det de små justeringer fra kommunens side, som sikrer en effektiv arbejdsdag. Derfor er dialogen mellem erhvervslivet ogkommunalbestyrelsen utrolig vigtig.

Scroll to Top