Siammarteruk

Pressemeddelelse

Lufthavne

 

I pressen samt §37 besvarelser fra er det tydeligt hverken Kalaallit Airports eller Naalakkersuisut har tænkt sig at holde befolkningen orienteret om prisen for byggerierne, ej heller processen.

Det er for Partii Naleraq dybt bekymrende at der øjensynligt ikke er sammenhæng mellem Kalaallit Airports ambitioner om at anlægge lufthavne, uagtet den samfundsøkonomiske konsekvens, og Naalakkersuisuts udmeldinger om Kangerlussuaq´s fremtid.
Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber foreskriver ellers meget tydeligt med §1 følgende:

  • §1. Loven finder anvendelse for kommunerne og Grønlands Selvstyre, herunder forvaltninger, departementer, institutioner, virksomheder m.v., hvis budgetter er optaget på kommunernes årsbudget eller Grønlands Selvstyres finanslov.

Da Kalaallit Airports budget i allerhøjeste grad er optaget på Grønlands Selvstyres finanslov, ved at borgerne er tvunget til at kanalisere 2,1 mia. fra landskassen over i selskabet, skal selskabet overholde loven, der blandt andet foreskriver en samfundsøkonomisk gevinst:

  • §6. Naalakkersuisut kan alene optage eller give tilladelse til optagelse af lån til investering i bolig-, erhvervs- eller infrastrukturprojekter, såfremt brugerbetalinger, reducerede offentlige udgifter eller afledte offentlige merindtægter som minimum kan finansiere de med lånet forbundne renter og afdrag. Det er endvidere en betingelse, at de nævnte investeringer skal understøtte den langsigtede finanspolitiske holdbarhed.

Her er det tydeligt at Kalaallit Aiports udelukkende kan få tilført midler fra landskassen under bestemte forudsætninger, herunder langsigtet finanspolitisk holdbarhed.
Det er bekymrende at Naalakkersuisut ikke har lært af erfaringerne med servicekontrakterne, hvor daværende Naalakkersuisoq skyndte sig at underskrive aftalen, da der begyndte at opstå folkelig modstand mod aftalerne. Herefter har befolkningen været holdt gidsler af de ringe servicekontrakter, med påskud af der var underskrevet kontrakter der ikke kunne opsiges. En fremgangsmåde Naalakkersuisut stadig fasthoder.

Nu melder Kalaallit Airports at de ikke vil orientere Inatsisartut og befolkningen åbent om prisen for byggerierne, og undskylder sig blandt andet med kontrakterne ikke er underskrevet.
Nu er der imidlertidigt så mange løse ender, heriblandt lufthavnspakkens formuleringer om samfundsøkonomiske gevinster, som Kalaallit Airports tilsyneladende ikke har styr på at vi fra Partii Naleraq må råbe vagt i gevær.
Ikke kun overfor selskabet, men også den Danske Stat der med sin vetoret bestemmer i selskabet, samt Munck-Gruppen som i henhold til loven kan risikere skrive under på en ufinansieret kontrakt. I så tilfælde vil vi fra Partii Naleraq klart afkræve Naalakkersuisut og den Danske Stats tilkendegivelse, at hvis dette skulle komme på tale at Munck-gruppen aldrig vil kunne kræve erstatning for kontraktens ugyldighed. Ej heller andre underleverandører Kalaallit Airports måtte skrive kontrakter med.

For at sætte det i perspektiv, så foreskriver Kalaallit Airports i deres samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger at en 1500 meter bane i Kangerlussuaq over 25 år giver gevinst på 98 mio og ved at lave Kangerlussuaq om til heliport vil der være en gevinst på 619 mio.
Samtidig har Naalakkersuisut offentligt meldt ud at banelængden i Kangerlussuaq ikke vil blive nedgraderet men beholdes i sin fulde 2810 meter længde, og fremvist prisen for banereperationer og vedligehold på 705 mio.
Dermed er Kalaallit Airport samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger allerede nået i minus, uagtet hvilken kasse renoveringen af Kangerlussuaq sker fra. Når Kangerlussuaq ikke skal være heliport må det antages at scenariet på en nettogevinst på 98mio over 25 år nu er et minus på minimum -609 mio.

Det er nu også tydeligt at Kalaallit Airports vil omlægge veje i forbindelse med byggeriet i Nuuk, mens det i Ilulissat udelukkende er tilslutning til offentlig vej og det dermed er kommunen der skal betale for ny vej ud til lufthavnen. Dette står selvfølgelig i skarp kontrast til bilag 6-2 fra lufthavnslovens behandling, spørgsmål 3 hvor Naalakkersuisoq klart tilkendegiver at kommunerne selv skal afholde alle udgifter til veje, inklusiv i Ilulissat og Qaqortoq i solidaritetsprincippets navn.
Der er dog forlydender allerede nu om at Kommune Kujalleq og Avannaata Kommunia ikke kan finansiere dette, og forventer landskassen afholder disse udgifter. Ligesom i Nuuk.
Igen så smuldrer de samfundsøkonomiske konsekvens analyser, der skulle have dannet grundlag for hele Kalaallit Airports eksistensgrundlag.

Hvis Naalakkersuisut og deres støtteparti fortsætter med at bryde noget så grundliggende som en Inatsisartutlov om selvstyrets budgetter, uden at reagere på de konstante brud på denne, er det ikke ansvarligt. Hverken politisk eller økonomisk.

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt
0