Siammarteruk

STILLINGSBESKRIVELSE

Partii Naleraq er siden stiftelsen i 2014 vokset støt og er valgt ind i både kommunalbestyrelser såvel som Inatsisartut.
Partiet har til formål at samle alle der tilslutter sig partiets program, der bunder i socialt ansvarlig liberal politik med vision om overdragelse af højhedsretten over Grønland til det grønlandske folk.

Ansvarsområde og nøgleopgaver

På partiets vegne varetage den overordnede administrative ledelse af partiets sekretariat – inkl. partiets økonomi. Partisekretæren er øverste chef for partiets ansatte.
Endvidere
Organisere arbejdet i sekretariatet. Herunder at sikre at der sker en løbende registrering af ind- og udmeldelser af partiet, kontigentopkrævning, udsendelse af information til medlemmerne og tillidsfolk på forskellige niveauer, afholdelse af interne kurser, konferencer og politikudviklingsmøder.

• Være den drivende kraft i udviklingen og effektiviseringen af sekretariatet og partiorganisationen og samtidigt sikre, at den planlagte strategi gennemføres i alle led.
• Gennemføre ændringer til parti-/valgprogram og politiske udspil m.m.
• Sikre og koordinere en hensigtsmæssig opstilling af kandidater i hele landet i henhold til partiets vedtægter, således partiet vedbliver at være landsdækkende.
• Eksekvere strategi- og handlingsplaner som hovedbestyrelse og forretningsudvalg måtte beslutte.
• Organisere at partisekretariatet supporterer partiets lokal og landsafdeling.
• Er overordnet ansvarlig for partiets udarbejdelse af valggrundlag og strategi for det førstkommende valg (Bygderåd, Kommuner, Inatsisartut og Folketing).
• Kontinuerligt følge og forstå udviklingen inden for sekretariatets nuværende og potentielle serviceydelser med henblik på at udvikle sekretariatet i den optimale medlemsmæssige retning.
• Skabe gode relationer til mulige samarbejdspartnere, andre partier og interessenter i øvrigt.
• Rådgive og sparre over for formandskabet og Inatsisartutgruppen.
Partisekretæren er repræsenteret i forretningsudvalget for at fungere som bindeled mellem partiets politiske ledelse og partiorganisationen. Partisekretæren fungerer som referent for forretningsudvalgets møder .

Personprofil
Bopæl: Stillingen er ved partikontoret i Nuuk, og mulighed for bolignummer til rette profil.
Sprog: Kan kommunikere på et højt skriftligt og mundtligt niveau på grønlandsk. Et godt kenskab til engelsk og dansk vil desuden være en fordel.
Teoretisk uddannelse: Gerne en højere videregående uddannelse.
Hertil vil en stærk administrativ baggrund kombineret med solid politisk forståelse og strategisk forretningsmæssig ledelseserfaring være at foretrække. Gerne fra en medlemsorganisation hvor effektiv kommunikation har været en væsentlig konkurrenceparameter.
Personlige egenskaber
Det forventes, at den kommende partisekretær er en markant person, der på en naturlig og respekteret måde evner at placere sig i den fortsatte udvikling at Partii Naleraq.

Vi ser gerne at den kommende partisekretær
• Er samfundsorienteret og kender til hvordan vores demokratiske institutioner er bygget op i alle led.
• Har politisk indsigt og forståelse for samarbejdet mellem partiet på landsplan og dets lokalafdelinger.
• Besidder gode samarbejdsevner såvel internt som eksternt, samt at han/hun kan føre visioner ud i livet og dertil samle medarbejderne og organisationen om de fælles målsætninger.
• Skal selv kunne tage fat på operationelt niveau når nødvendigt.

De til stillingen knyttede lønforhold fastsættes ved individuel kontrakt. Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Stillingsopslaget udløber ved passende ansættelse dog senest 1. Marts 2020.
I forbindelse med aktuelle ansøgninger kan der forventes yderligere uddybning af fortrolige informationer der tilgår stillingen.
Ansøgninger vedlagt eksamens-beviser og andre relevante dokumenter, samt oplysninger om tidligere ansættelsesforhold fremsendes med ansøgningen

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt
0