Siammarteruk

Pressemeddelelse

Onsdag aften 25/9-2019 kunne vi i Qanorooq høre at man påstod Partii Naleraq ønsker at indføre afgifter på hybrid biler fra 1. Januar 2020.
Samme påstand kunne høres i radioen 26/9-2019, uden at journalisterne ved KNR havde kontaktet Partii Naleraq om deres påstand.

Derfor er det vigtigt for Partii Naleraq at sende en præcisering af KNR´s udtalelser, eller direkte rettelse af disse.
Som journalisterne burde vide, så udløber den midlertidige afgiftsfritagelse for el/brint og hybridbiler der blev aftalt gennem finanslovsforhandlingerne for 2019, med udgangen af 2019.
Dermed skal disse biler svare fuld afgift som beskrevet i lovgivningen, på både indførsel og årlig motorafgift. Ganske som det i dispensationen er beskrevet at afgifterne skal normaliseres. Dette er ikke noget som er hverken ønsket eller krævet fra Partii Naleraq, da vi som bekendt heller ikke er med bag finansloven for 2019.
Derfor er det faktuelt forkert at påstå at Partii Naleraq ønsker afgifter på hybridbiler indført fra 1. Januar 2020.

Derimod har vi taget hånd om arbejdet med at få lovgivningen på plads, så alle borgere ved hvad de skal forholde sig til. Og dermed fjerne en årlig bekymring der stammer fra et ugennemtænkt forslag om midlertidig dispensation, hvor ingen politikere har kunne tage stilling til hvordan en normalisering skal se ud. Med tanke om at tilskynde til brugen af el/brint biler, der skal følges op af andre CO2 besparende tiltag, har vi derfor taget handling til at sikre disse køretøjers fremtidige afgifter. Men dette tiltag kan ikke stå alene, hvor alle vores over 4.000 biler i landet kun udgør lidt over 2% af vores samlede CO2 udlip. Vores fokus skal være derimod være på opvarmning, hvor omkring 40% af vores udslip af vores CO2 ligger, selvom vi selvfølgelig også skal have en sammenhængene udvikling af miljøvenlige tiltag. Herunder billigere opladning i vandkraftbyerne i de tidspunkter hvor der er overskudskraft.

Da hele landet landet endnu ikke kan få gavn af vandkraften har det været vigtigt for Partii Naleraq at sikre transporten i resten af landet. Herunder har det været kendt at vi som de eneste har arbejdet for en finansieret fjernelse af snescooter og 4-hjuler afgifterne. Det er i dette billedet som afgifterne på hybrid-bilerne kommer ind i billedet.

At der ikke er nogen nævneværdig prisforskel på at oplade batteriet i en hybridbil gennem benzinmotoren eller oplader, tilskynder ikke til brugen af elmotoren. Derimod har de nuværende afgifter tilskyndet til en udnyttelse af et hul i lovgivningen, der skulle fremme udnyttelsen af vores vandkraft.

En normalisering af afgifter (som der står i den midlertidige dispensation) betyder blandt andet at slidtage på vejene også skal betales af el/brint samt hybridbiler. I den forbindelse har det været vigtigt for Partii Naleraq at sikre det fremtidige incitament til en grønnere omstilling, hvorfor el/brint biler er foreslået 50% rabat på de årlige afgifter, udover den permanente fjernelse af indførselsafgiften. Det blev også fremhævet under debatten at der var en fejl på lovforslaget, da den seneste rettelse ikke var nået frem, hvor hybrid-biler skulle være foreslået 75% af normal årlig afgift, grundet batterivægten.

Til slut skal det fremhæves at lovforslaget har til hensigt at være budgetneutral for landskassen. Derfor skal størrelsen af de fremtidige afgifter på hybrid-biler følge indtægtstabet på snescootere og 4-hjulere. Derfor er indførselsafgiften ikke låst på en %, men er et oplæg. Det er derfor ikke et oplæg om indførsel om afgifter, men derimod et oplæg der fjerner afgifter i loven. Ikke blot som en dispensation i finansloven som et årligt politisk våben.

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt
0