Siammarteruk

Pressemeddelelse

Set i lyset af de informationer der er kommet ud af USA den seneste måned, mener vi fra Partii Naleraq der skal gøres status.

Hvis vi går tilbage til valgkampen sidste år i 2018, var alle (pånær 1) de andre partier enige med Partii Naleraq om at realisere Grønlands selvstændighed. Det der adskilte partierne var primært tidshorisonten for selvstændighed, grundet landets økonomi.

Vi har nu ventet tålmodigt på handling fra de større partier. Hvilke muligheder ser de i det famøse købstilbud fra Præsident Trump.
Hvordan vi kan skabe fælles fodslag blandt partierne og ikke mindst blandt befolkningen, så vi kan bruge mulighederne der har budt sig, til vores lands selvstændighed.

 

Fra Partii Naleraq har vi med interesse noteret os at USA var villige til at betale Danmark ”hundredevis af milliarder dollars” for vores land. Her er det nemlig tydeligt illustreret at selv ikke verdens største supermagt forstår hvad ”rigsfællesskabet” er. En opfattelse af at Grønland stadig betragtes som en Dansk koloni, er ganske givet selvforskyldt af Danmark som selv den dag i dag fremhæver sig som en arktisk stormagt. Ikke at man blot repræsenterer Grønland, der er placeret i Arktis.

Men uagtet Danmarks omgåelse af FN´s påbud om afskaffelse af kolonier, ved handlingen i 1953, så stiller det unægtelig Grønland i hele verdens spotlys. Og det er op til os, ikke Danmark, hvorvidt vi syntes tiden er inde til selvstændighed i større eller mindre grad. Nu har USA i hvert fald officielt sikret forsvaret af vores land, ganske som Island.

Når ikke et eneste parti har talt om udmeldelse af NATO eller udtrykt ønske om at stå uden for USA´s beskyttelse, så må spørgsmålet om Grønlands beskyttelse som et selvstændigt land være et afklaret spørgsmål.

Det andet interessante vi har bemærket, er at USA er villige til at understøtte vores økonomi, med i udgangspunktet 4mia om året i støtte. Dermed står befolkningen nu over for en skillevej for første gang. Vi har nu et reelt alternativ til det danske bloktilskud. Ganske vist er ingen naive og tror USA gør det alene for at hjælpe Grønland, intet her i livet er gratis. Men samme kan siges om det danske bloktilskud, EU aftaler og meget andet. Og derfor er det en vigtig prioritering at foretage sig, uden nødvendigvis at kappe de familiære bånd til Danmark.

 

I 1953 blev Grønland indlemmet under den danske grundlov uden en folkeafstemning, uden at følge FN´s påbud om at give kolonier 3 valgmuligheder.
Hvordan kan vi 2019 give magten til befolkningen og give dem troen på at Grønland kan stå på egne ben i en globaliseret verden?

 

Vi kan ikke kigge til Danmark for at få hjælp til at frigøre os fra den danske grundlov. Det er ganske tydeligt meldingen fra den danske regering. De har ikke kunne lade Grønland føre forsvars, sikkerheds og udenrigspolitik siden 1953, med undskyldningen om den danske grundlov ikke gav mulighed for dette. Hvordan skulle man så kunne få de nødvendige erfaringer til en fremtidig selvstændighed? Danmark har ganske enkelt glemt at lave en successor planning for Grønland, altså forberedt landet til selvstændighed.
Derfor skal vi holde op med at pege fingre at Danmark men kigge indad og samarbejde for det der burde være vores fælles mål. Et selvstændigt Grønland, når befolkningen mener det er tid.

Derfor fremlægger vi fra Partii Naleraq nu følgende forslag til debat:

 

  1. Brug tilbuddet fra USA til at takke pænt nej tak til et kontant salg, men åben en dialog om USA’s behov og krav til et selvstændigt Grønland.
  2. Få afklaret hvilke løsninger og fælles værdier vi har med USA i Arktis, herunder beskyttelse af oprindelige folk og garanti for frihed i en globaliseret verden.
  3. Hvad er vores krav til at få USA til at sikre den forsvarsmæssige og økonomiske stabilitet af vores land, herunder indgåelse af forsvarsaftale mellem Grønland og USA der skal erstatte forsvarsaftalen fra kolonitiden.
  4. Indled dialog med den danske regering, i henhold til §21 i selvstyreloven om overgangen til selvstændighed, ikke mindst med tanke om aftrapningen af Danmarks engagement i Grønland.

Det er almindelig kendt at Danmark ikke har formået at løfte Grønland siden 1953 således at landet har kompetence til at føre forhandlinger med stormagter uden dansk indblanding. Men dette kan vi ikke bruge som undskyldning for at vedblive med at lade Danmark føre udenrigs og forsvarspolitik for Grønland. Danmark er ikke i Arktis. Danmark er i Europa. Lad Grønland der er i Arktis føre Arktisk politik. Ikke på vegne af Danmark men på egne vegne. Ganske som vi har meldt os ud af EU (EF) er det på tide vi melder os ud af det danske ”rigsfællesskab”. Lad os få efterlevet FN´s påbud om af-kolonialisering som Danmark ikke magtede i 1953.
Vores fælles historie vil i mange år binde vores fremtid, nu blot som ligeværdige lande. Begge forsvaret af NATO, eller mere specifikt USA.

 

Fra Partii Naleraq afventer vi ikke andre tager initiativet til vores selvstændighed, heller ikke selvom alle de større partier gik til valg på et ønske om selvstændighed. Derfor mener vi at debatten skal føres åbent, uden skjulte dagsordener. Hverken for befolkningen eller den danske stat.
Derfor foreslår vi Naalakkersuisut får tilkendegivet over for den danske regering at vi er uopsætteligt i gang med en selvstændighedsproces, i henhold til selvstyrelovens §21 hvor der står:

§ 21. Beslutning om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk.

 

Alle partierne repræsenteret i Inatsisartut (på nær 1) gik til valg på at arbejde for selvstændighed, hvorfor befolkningen har truffet beslutning om dette.

Samtidig må næste skridt være at få klart kommunikeret til den amerikanske regering, at vi i henhold til folkeretten og selvstyreloven er i gang med selvstændighedsprocessen, og at vi gerne vil etablere en dialog om det fremtidige samarbejde mellem vores lande. Primært forsvaret af vores land og den økonomiske stabilitet for landet. Disse dialoger kan herefter indgå i hvor hurtigt det danske økonomiske ansvar for vores land kan afvikles.

 

Samtidig erkender vi at ikke alle partierne måske har et oprigtigt ønske om at arbejde for selvstændighed, men derimod styrkelse af ”rigsfællesskabet”.  Dette vil selvfølgelig være et svigt af alle valgløfterne om dette. Et svigt af valgløfter vi ved der kun kan renses ved udskrivelse af valg, og erkendelse af hvor partierne står i spørgsmålet om selvstændighed.

USA beskytter Grønland i dag og vil beskytte Grønland i fremtiden. Spørgsmålet er om vi ønsker at snakke med USA direkte eller blive ved med at lade Danmark forhandle hen over hovedet på os der bor i Arktis.

 

Med venlig hilsen

 

Pele Broberg

 

Medlem af Inatsisartut for Partii Naleraq

 

Henvendelse:                      48 35 36

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt
0