Nammineerluni illuliassat pillugit UKA2023 immikkoortumik ilanngussisoqarnissaanik saaffiginnissut

Matumuuna Inatsisartut siulittaasoqarfiat kaammattorusupparput UKA2023-mi immikkoortumik nammineerluni illuliassat pillugit saqqummiisoqarsinnaanissaanik.

Taamatut saaffiginnissuteqamermut tunngaviuvoq pisariaqarluinnarmat nammineerluni illuliat piaamerpaamik allarteqqinneqartariaqarmata. Ukiuni arlalissuarni nammineerluni illuliat sanaartorneqarsimanngillat

naak pisariaqartinneqaraluaqisut.

Ataqatigiissumik tikisinneraniit tamakkiisumik pisariaqarluinnarpoq maannangaaq sanaartomeq aleqq innissaat pilersaarusiornissaat pisariaqarl uinnarpoq kinguarsaqqinnagu, tamaattumik partiit tamarmik maanna kissaatigaat UKA2023-mi immikkoortumik oqallisigineqarnissaa pillugu saqqummiisoqarnissaanik Siulittaasoqarfiup akuersissuteqarnissaa.

 

Siumut, Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Atassut, Attaviitsoq, Naleraq

Scroll to Top