Rod i prioriteringerne

Da jeg som Naalakkersuisoq for Finanser i 2018 kom med et udspil til et opgør med snescooter og ATV afgifterne, var det med princippet om at det skulle være financieret.

Desværre krævede Demokraatit forslaget trukket tilbage af deres mindretalsregering, hvorefter de på forårssamlingen 2019 fremsatte samme forslag, bare uden finansiering. Ihvertfald inden for samme lov.

Nu står det så klart at Demokraatit ønsker at finansiere skattefritagelsen af snescootere og ATV-er over Finansloven 2020, hvor pengene blandt andet skal hentes hjem med brugerbetaling ved sundhedsvæsenet og besparelser på ældre med tilhørende forhøjelse af afgifter over en bred kam.

 

Tilsvarende har Inuit Ataqatigiit fremsat et forslag om sænkelse af ATV afgifter, der heller ikke er finansieret. Her har man prioriteret at plug-in hybridbiler, som Porsche Cayenne E-Hybrid, fortsat skal køre rundt på vejene i Nuuk uden at betale motorafgift som alle andre biler. Vel om mærke uden dette har miljømæssige hensyn, da man samtidig ikke vil sikre elbiler en fremtidig afgiftsfritagelse.

Fra Partii Naleraq har vi ellers strukket os langt for at imødekomme de forskellige partier, for at sikre vi får fjernet afgifterne på snescootere og ATV-er, indeholdt i EM2019/165.
I Danmark hvor importafgiften på elbiler stiger fra 20% til 40%, den har vi foreslået skal sikres på 0%, mens vi sågar har lyttet til bilforhandlere og andre interessenters input og foreslået plug-in hybrid bilers afgift sat på 15%. Dette er ud fra branchens input et niveau der ikke vil skade salget. Ikke engang dette niveau kunne der dog opnås enighed om i udvalget, på trods af der med indgåelsen af Finansloven for 2019 blev aftalt indførselsafgifter fra januar 2020.
Dette alene er dog ikke nok til at finansiere afgiftsfritagelsen for snescootere og ATV, som sammen med importafgiften på el og hybrid biler er beskrevet i mit lovforslag.

 

Derfor var den anden, og mere varige del, indeholdt i EM2019/166 hvor vi fra Partii Naleraq foreslog at landets 60 elbiler skulle svare 50% af den årlige motorafgift og landets 500 plug-in hybrid biler skulle svare 75% af den årlige motorafgift.
Ved elbiler der vejer 30% mere en den samme benzindrevne model, ville der her være en 20% rabat udover vægten.
Ved hybridbiler der vejer 18% mere en den samme benzindrevne model, ville der tilsvarende være en besparelse og dermed incitament for at bruge disse.
På trods af der med Finansloven for 2019 var varslet normalisering af disse afgifter, så de var tilsvarende alle landets andre over 4000 biler, kunne vi desværre heller ikke få opbakning til denne del.

Jeg kan konstatere at man fra udvalget ønsker at fortsætte mit oprindelige forslag om afgiftsfritagelse af snescootere og ATV, der ønskes finansieret over Finansloven for 2020.
Desværre har man ikke ønsket at afgiftsfritage disse med mine lovforslag, der skulle træde i kraft 1. Januar 2020, men har valgt at prioritere et beslutningsforslag. Man har fra partierne ikke ønsket at tage ansvar, men kaster aben videre til Naalakkersuisut til at finde finansiering andre steder end import og motorafgifter.

 

Samtidig med udvalget ønsker EM2019/165 forkastet (hvor snescooter og ATV afgifterne fjernes) har de ønsket at tage EM2019/166 med ændringer, for at skaffe indtægter til landskassen. Uden at afgifterne nødvendigvis går til eller kan dække en afgiftsfritagelse for snescootere og ATV-er.
Det store rod i partiernes prioriteringer er meget beklageligt, især fordi Partii Naleraq havde strukket sig langt for at sikre det laveste niveau af afgifter for befolkningen.

 

Da jeg ikke opfatter det som økonomisk ansvarlighed at fremsætte ufinansierede forslag af denne type, og jeg ikke kan være med til at finansiere snescootere og ATV gennem sundhedsvæsen, ældre og lignende Finanslovsfinansieringer, har jeg set mig nødsaget til at trække mine forslag tilbage.
Vi ønsker stadig fra Partii Naleraq et opgør med mange af vores skatter og afgifter, herunder snescooter og ATV afgifter, og beklager de andre partier ikke har kunne finde viljen til at støtte vores anstrengelser.