Naleraq

Politik

Vejen til frihed og selvbestemmelse

Naleraq ser det som et naturligt næste skridt, at sikre det grønlandske folk Højhedsretten over eget
land….

Styrkelse af nær/demokratiet

Naleraq tror på demokratiet og velfungerende demokratiske institutioner, og disse skal være
grundlaget for vores lands videre udvikling – det skal vi altid værne om.

Respekt og ligeværd

Naleraq anser alle borgere som ligeværdige medlemmer af samfundet, der fortjener at blive
behandlet med værdighed og som en naturlig del af samfundet.

Ansvar og pligter

Naleraq tror på, at vi alle har et ansvar for eget liv og pligt til at bidrage til fællesskabet – vi hjælper
hinanden og stiller derfor også krav til hinanden.

Principprogram

Hvad der driver os

Inatsisartut valgprogram

Kommunalt valgprogram