Alle
Folketingsvalg 2022
Nyheder
Pressemeddelelser
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nærdemokrati

Vores demokratiske opbygning her i landet baserer sig på at vi har et parlament (Inatsisartut) som er den lovgivende forsamling og er de som sætter rammerne for regeringens arbejde (Naalakkersuisut), som er den udøvende magt.

Familieliv

Familien i centrum. En stærk og sund familie er helt grundlæg- gende for vores samfunds videre udvikling.

Bolig

En god og sund bolig er kernen i en enhver borgers liv, og det gør sig gældende for familier, for unge og gamle.

Skoler og undervisning

Folkeskolen er grundlaget for børns og unges videre muligheder i livet.

Daginstitutioner

Velfungerende og tidssvarende daginstitutioner er af stor vigtighed for at understøtte arbejdende familier og studerende.

Kulturliv og Fritidsliv

Rammerne for et godt kulturliv- og udbud i byer og bygder skal sikres på lige fod med adgang til sportsfaciliteter, som ofte er det naturlige omdrejningspunkt for fritidslivet.

Alderdom

Efter et langt arbejdsliv, bør vi se frem til en værdig alderdom.

Offentlig transport

Offentlig transport i de større byer er vigtig for at forbinde bydelene.

Andre grundlæggende forhold

Alle byer og bosteder har sikkerheds- og brandudstyr, hvor borgere er sat til at varetage disse grundlæggende sikkerhedsfunktioner.

Scroll to Top