Familieliv

Familieliv

Familien i centrum. En stærk og sund familie er helt grundlæg- gende for vores samfunds videre udvikling.

Det betyder stabile indtægtsforhold for forældre, som sammen med en god bolig danner en positiv ramme for børnenes trivsel og udvikling. Støttende forældre sikrer børnene gode vilkår for en god skolegang, som igen danner og sikrer positive rammer for børnenes videre liv og udvikling.

Det handler i høj grad også om, at forældrene har en meningsfuld hverdag, med arbejde og aktiviteter som beskæftiger dem og som sikrer at de kan forsørge sig selv og deres børn. Det handler også om, at familiens ældre, efter et langt arbejdsliv, har overskud til at være bedsteforældre for deres børnebørn – det gælder om at have fokus på den samlede families trivsel.

Naleraq arbejder med bevidstheden om at skabe og sikre ram- merne for det gode familieliv. De enkelte samfundsområder, som skal understøtte det gode familieliv, er beskrevet i de følgende ansvarsområder, fordi rammerne er en forudsætningen for at det lykkes.

Scroll to Top