Daginstitutioner

Daginstitutioner

Velfungerende og tidssvarende daginstitutioner er af stor vigtighed for at understøtte arbejdende familier og studerende. Det betyder at man skal prioritere institutionspladser på en sådan måde at familierne bliver understøttet, det gælder for både vuggestue- og børnehavepladser.

Naleraq ønsker at arbejde for indførelse af en pasningsgaranti de steder hvor der er et stort behov og efterspørgsel på daginstitu-tioner. Det sikrer at det offentlige visiterer og dermed har kontrol med private pasningsordninger, som er et godt alternativ til deoffentlige pasningsordninger.

Scroll to Top