Forslag til Inatsisartutlov om ligestilling og antidiskrimination

Forslag til Inatsisartutlov om ligestilling og antidiskrimination.

(Naalakkersuisoq for Finanser, Ligestilling, Råstoffer og Justitsområdet)

  1. behandling:

Pålagt byrde for grønlændere man ikke kan modsætte

Med denne korte overskrift vil jeg starte min bemærkning fra Naleraq til forslag til Inatsisartutlov.

Det er meget vigtigt at sætte ord på den gamle tradition med at lænke befolkningen ved lovgivning.

Hvordan kan Naalakkersuisut udmelde ”ligestilling”, når man har godkendt grønlændere som oprindeligt folk og nægte dem hjælp?

Det er de svage vi skal beskytte. Vi skal ikke lade som om vi hjælper dem ved lovgivning.

Kigger vi tilbage på ledelsen i 2009-2013. Oplever vi det samme nu. Da selvstyreloven blev indført i 2009, blev det grønlandske sprog det officielle sprog.

Et af de første arbejde Inuit Ataqatigiit lavede i 2010, var at sikre bibeholden af det danske sprog officielt.

Også dengang brugte man ”ligestilling” og sagde at de danske mindretal skulle beskyttes. I en international rapport udtrykkes det tydeligt, at den politiske og administrative ledelse primært taler dansk, mens grønlandsk-talende siges at være mindre værd.1 Man har ingen respekt for 70% af befolkningen, som kun taler grønlandsk, der er 15% dansksprogede og der er 15% der taler både grønlandsk og dansk. Trods dette prøver man stadig at lede landet med mindretallet som grundlag.

Folkeslaget Grønlændere betegnes som det oprindelige folks efterkommere2. Efterkommere vil man nu forbyde som grundlag.

Og at der ikke må være grønlændere i Grønland. Det vil blot sikre at danske statsborgere kan få bopæl og blive registreret i Grønland.

Ih, du milde! Man siger ellers, at vi hver dag kommer selvstændigheden nærmere, men vi ofrer hele tiden vores identitet, kultur og vores borgere.

[1] https://unric.org/da/sprog-og-politik-i-groenland/

2 https://naleraq.gl/wp-content/uploads/2023/03/Ilanngussaq-7-Inuiaat-Kalaallit.pdf

Naleraq beklager at man arbejder for homogenitet som det vigtigste. Som verdensborgere vil vi ellers meget gerne deltage i mangfoldighed. Det er mærkbart, at man arbejder for at udrydde vores særkendetegn som folkeslag.

Dette giver hele tiden udslag i forhalingen af vores statsdannelse, vi har fra Naleraq bemærket, at man bebyrder borgerne ved at give sig selv ansvar som en stat.

Når man taler om ligestilling med Naleraqs synspunkt, kan man ikke komme uden om debatten ”Hvem er grønlænder?” og senere da vi fremlagde beslutningsforslaget ”Inuit register”. Dette kan tydeligt læses i den danske justitsministeriets hjemmeside, at dette ikke passer 3.

Inuit Ataqatigiit har som Naalakkersuisut misinformeret om, at forbud mod diskrimination i ”Europæiske Menneskerettighedskonvention” Artikel 14 er ulovligt. Inuit Ataqatigiit og Atassut brugte i salen sammenligning med nazisterne, da man debatterede grønlandsk identitet som lov.

Man har endnu ikke til dags dato arbejdet med inuitregisteret en eneste gang i udvalget, dette til trods for at flertallet har vedtaget det.

Det er et stærkt ord at bruge undertrykkelse af grønlændere ved ” pseudoligestilling”, jeg skal derfor begrunde det.

Enhver kan efter korttids ophold i Grønland få jagtbevis. Vi har ellers fra Naleraq anbefalet, at kun Kalaallit Inuit skal sikres sådan en mulighed, mens der skal særlige krav til udlændinge uanset om de har gode intentioner. Alle og enhver ved jo, at Grønlands sælskindsindhandlingssted Great Greenland, som har særlig tilladelse til at handle med EU hedder ”Inuit excemption”.

Danmark har godkendt Inuit, da de ratificerede ILO-169. der står tydeligt:

”Generel politik

Artikel 1

  1. Denne konvention finder anvendelse på:
  2. folk i selvstændige lande, der betragtes som tilhørende et oprindeligt folk, på grund af deres nedstamning fra folk,”

3https://lovkvalitet.dk/lovkvalitetsvejledningen/retlige-graenser-og-almindelige-principper/3-1-retlige-graenser/3-1-3-internationale-menneskerettighedskonventioner/3-1-3-4-forbud-mod-diskrimination/

 

Bemærk sætningen ”denne konvention gælder for”.

I det står ikke Kalaallit, herunder Inuit, der står ikke noget om, at de skal bo i vores land. Dette gælder først når vi bliver registreret som et oprindeligt folk (2 selvidentifikation).

Inuit er i mange år som identitetsløse blevet prøvet udryddet af danskerne, og vi har nu bemærket at Naalakketsuisut som arvtager af dette.

Da man indsatte spiraler, da disse blev forflyttet, selv juridisk faderløse, alle disse skete, mens vi er indlemmet i det danske kongerige. Mange skandaler begyndte, da vi fik frataget vores identitet, da vi fik dansk indfødsret.

Mindst 85% af dem som jeg taler om og som lever i Grønland, bliver ramt af juridisk identitetsløshed. Dette bremser Grønlands udvikling. Derfor er jeg nødt til at spørge, hvor stor andel af befolkningen vil det nuværende lovforslag hjælpe?

I Naalakkersuisuts fremlæggelse står der intet om hvilke problemgrundlag blandt befolkningen, der nødvendiggør lovfæstningen.

Modsat står der, at Grønland er underlagt internationale forpligtelser. Som selv den danske regering sætter spørgsmålstegn ved.

Måske skal vi kun være bosiddende i Grønland? Måske er Naalakkersuisut ved at bekende, at vi er pseudofolkeslag?

Ikke sært at de største partier indtil nu ikke har handlet, siden Selvstyreloven blev indført har de endnu ikke foretaget skridt til at stoppe valg til Folketinget.

Naleraq mener, at hvis det er ligestilling man tager skridt til, skal Naalakkersuisut og Inatsisartut blive enige om, at man ikke kandiderer til næste folketingsvalg.

Der står i Selvstyreloven, at Naalakkersuisut og den danske regering skal samarbejde ligeværdigt. Derved bliver Inatsisartut og Naalakkersuisut repræsentanter for vores land.

Derved vælges folketingsmedlemmer som repræsentant for deres parti og derved bliver repræsentant for Danmark.

Indledningsvis nævnte vi i Naleraq, at man ikke kan være uenig i forslaget, og sådan mener vi stadigvæk. I Naleraq er vi bekendte med, at det kan være meget svært at leve uanset køn. Det er ikke sjældent, at grønlændere bliver diskrimineret på grund af deres hudfarve. Der er selv i denne valgperiode lavet hindringer for at en grønlandsk-talende kunne ansættes ved Naalakkersuisut.

Vi er sikre på, at det vil være ok hvis lovforslagets formål i fremtiden ordnes til at stoppe undertrykkelsen af grønlændere. Vi mener, at man skal prioritere 85% af befolkningen i Grønland og grønlændere i Danmark først skal registreres som Inuit og nugældende rettigheder først skal ratificeres.  Du kan ikke kræve af det grønlandske folk som udsultes og bede dem at have mindre madvarer for at kræve mere administration som overbebyrder.

Medlemmer af Inatsisartut, jeg beder jer om at vi skal være solidariske mod hinanden.

Medborgere, vis forståelse, når politikerne i bedste mening arbejder, laver de restriktioner af ikke-problemer. Tag bare tvungen opsparing. Tag bare dette forslag.

Men forstå hvorfor ledelsen fra 2009 til 2013 er ved at blive genindført. At den politiske retning stikker mod alle retninger, når partierne med vilje bliver politisk utydelige.

Med disse ord mener Naleraq at det ikke er tid til at indføre ”pseudoligestilling”, og vi forkaster dette forslag.

Scroll to Top